Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233877-2013 z dnia 2013-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyzdroje Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego produktów żywnościowych, z podziałem na zadania - liczba zadań - 6. Szczegółowy zakres dostaw...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - numer sprawy - ZP 341/1/2013

ZP 341/1/2013 Międzyzdroje , 19.11.2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; numer sprawy - ZP 341/1/2013 Nazwa zadania: „Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33”. Działając...

Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gm1.biposwiata.pl Międzyzdroje: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33 Numer ogłoszenia: 233877 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 OGŁOSZENIE...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 456902-2012 z dnia 2012-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyzdroje Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego produktów żywnościowych, z podziałem na zadania - liczba zadań - 6. Szczegółowy zakres dostaw...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 341/1/2012 Międzyzdroje , 28.11.2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; numer sprawy - ZP 341/1/2012 Nazwa zadania: „Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33”. Działając...

Przetarg nieograniczony - Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gm1.biposwiata.pl Międzyzdroje: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33 Numer ogłoszenia: 456902 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 OGŁOSZENIE...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 404392-2011 z dnia 2011-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyzdroje Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego produktów żywnościowych, z podziałem na zadania - liczba zadań - 6. Szczegółowy zakres dostaw...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP 341/1/2011 Międzyzdroje , 12.12.2011 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; numer sprawy - ZP 341/1/2011 Nazwa zadania: „Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33”. Działając...

Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33

Międzyzdroje: Dostawa produktów żywnościowych do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33 Numer ogłoszenia: 404392 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....